[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Nosaltres<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Benvinguts a&nbsp;<span style=\"color: #0000ff;\">B<\/span><span style=\"color: #339966;\">A<\/span><span style=\"color: #ff6600;\">I<\/span><span style=\"color: #ff00ff;\">X<\/span><span style=\"color: #0000ff;\">A<\/span><span style=\"color: #00ff00;\">M<\/span><span style=\"color: #993366;\">A<\/span><span style=\"color: #ff6600;\">R<\/span>,<\/p>\n<p>El concepte immobiliari de tracte personal, realitzem un servei &iacute;ntegre perqu&egrave; la seva fam&iacute;lia trobi la llar on viure de manera plena, on veure cr&eacute;ixer els seus projectes, i poder gaudir amb els seus amics de moments &uacute;nics.<\/p>\n<p>Atenem minuciosament en cadascun dels procediments que intervenen en la compra i la venda del seu futur habitatge.<\/p>\n<p>Disposem d'assessorament legal, t&egrave;cnic i jur&iacute;dic per a fer front als seus drets i obligacions, sent la seva millor opci&oacute; en el present, perqu&egrave; no tingui sorpreses en el futur.<\/p>\n<p>Ens emplacem en la Costa Daurada, entre les ciutats de Barcelona i Tarragona, envoltats de paratges naturals, de vinyes i de pobles de tradici&oacute; pesquera i agr&iacute;cola, un lloc ideal on viure.<\/p>\n<p>Portem m&eacute;s de 20 anys assessorant, sent la satisfacci&oacute; dels nostres clients el nostre major &egrave;xit.<\/p>\n<p>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<p>BAIXAMAR <span style=\"color: #800080;\">B<\/span><span style=\"color: #ff0000;\">U<\/span><span style=\"color: #0000ff;\">S<\/span><span style=\"color: #ff00ff;\">C<\/span><span style=\"color: #008000;\">A<\/span><br \/><br \/>La dist&agrave;ncia i el temps no &eacute;s un problema, &eacute;s el nostre motiu d'existir<br \/><br \/>Objectiu trobar el que necessites, no prioritzem la nostra cartera d'immobles<br \/><br \/>Entenem les necessitats i els desitjos dels clients<br \/><br \/>&ldquo;Paperassa&rdquo;, ens encarreguem amb garanties que tot arribi a bon port<br \/><br \/>La seguretat de comprar a un preu just<br \/><br \/><span style=\"color: #0000ff;\">BAIXAMAR BUSCA, SOM EL QUE BUSQUES<\/span><\/p>\n<p>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n<p><em><span style=\"color: #339966;\">Garanteixi<\/span> la venda del seu immoble formant part del <strong><span style=\"color: #ff6600;\">C<\/span><span style=\"color: #008000;\">L<\/span><\/strong><span style=\"color: #ff00ff;\"><strong style=\"text-align: inherit; text-transform: inherit;\">U<\/strong><\/span><span style=\"color: #3366ff;\">B<\/span><strong style=\"text-align: inherit; text-transform: inherit;\"><span style=\"color: #800080;\">2<span style=\"color: #0000ff;\">0<\/span><\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #ff6600;\">Busquem<\/span> plena satisfacci&oacute; dels nostres clients, cada assessor forma un CLUB de&nbsp;m&agrave;xim&nbsp;20 propietats per&nbsp;poder&nbsp;ser efectius en la futura venda.<\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #0000ff;\">Escoltem<\/span> la prioritat del propietari a l'hora d'escollir l'estrat&egrave;gia&nbsp;de venda del seu&nbsp;immoble,&nbsp;tenint&nbsp;en compte la privacitat, el temps, i les condicions particulars de cada cas.<\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #993366;\">Elaborem<\/span> un pla de m&agrave;rqueting personalitzat per cada propietat, amb campanyes&nbsp;espec&iacute;fiques&nbsp;en canals digitals, f&iacute;sics i de col&middot;laboradors que hi ha actualment, buscant els canals m&eacute;s efectius per la futura venda.<\/em><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #008000;\">Assessorem<\/span> legalment i fiscalment durant tot el proc&eacute;s de venda.<\/em><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Nosaltres

Benvinguts a BAIXAMAR,

El concepte immobiliari de tracte personal, realitzem un servei íntegre perquè la seva família trobi la llar on viure de manera plena, on veure créixer els seus projectes, i poder gaudir amb els seus amics de moments únics.

Atenem minuciosament en cadascun dels procediments que intervenen en la compra i la venda del seu futur habitatge.

Disposem d'assessorament legal, tècnic i jurídic per a fer front als seus drets i obligacions, sent la seva millor opció en el present, perquè no tingui sorpreses en el futur.

Ens emplacem en la Costa Daurada, entre les ciutats de Barcelona i Tarragona, envoltats de paratges naturals, de vinyes i de pobles de tradició pesquera i agrícola, un lloc ideal on viure.

Portem més de 20 anys assessorant, sent la satisfacció dels nostres clients el nostre major èxit.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BAIXAMAR BUSCA

La distància i el temps no és un problema, és el nostre motiu d'existir

Objectiu trobar el que necessites, no prioritzem la nostra cartera d'immobles

Entenem les necessitats i els desitjos dels clients

“Paperassa”, ens encarreguem amb garanties que tot arribi a bon port

La seguretat de comprar a un preu just

BAIXAMAR BUSCA, SOM EL QUE BUSQUES

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Garanteixi la venda del seu immoble formant part del CLUB20

Busquem plena satisfacció dels nostres clients, cada assessor forma un CLUB de màxim 20 propietats per poder ser efectius en la futura venda.

Escoltem la prioritat del propietari a l'hora d'escollir l'estratègia de venda del seu immoble, tenint en compte la privacitat, el temps, i les condicions particulars de cada cas.

Elaborem un pla de màrqueting personalitzat per cada propietat, amb campanyes específiques en canals digitals, físics i de col·laboradors que hi ha actualment, buscant els canals més efectius per la futura venda.

Assessorem legalment i fiscalment durant tot el procés de venda.


Cargando datos. Un momento, por favor...